Projekt „Trener Osiedlowy – darmowe zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Głogowa” realizowany jest od 2016 roku przez CHROBRY Głogów S.A.

Ideą projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacji czasu wolnego, dla młodych ludzi, które odbywają się w czasie wolnym od nauki, w oparciu o miejską bazę sportowo rekreacyjną.

Zajęcia prowadzone są na 7 przyszkolnych obiektach sportowych  przez osoby o wysokich kwalifikacjach potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów mgr lub w trakcie studiów, certyfikatami ukończenia kursów i szkoleń trenerskich/instruktorskich z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobistymi sukcesami sportowymi. Trenerzy osiedlowi cechują się zaangażowaniem, energią do pracy, pasją i cieszą się uznaniem w swoich środowiskach sportowych.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu Gminy Miejskiej Głogów

I edycja projektu – maj 2016 – grudzień 2016

II edycja projektu – kwiecień 2017 – październik 2017

III edycja projektu – kwiecień 2018 – październik 2018

IV edycja projektu – kwiecień 2019 – październik 2019

V edycja projektu – kwiecień 2020 – październik 2020

VI edycja projektu – kwiecień 2021 – październik 2021

VII edycja projektu – kwiecień 2022 – październik 2022

VIII edycja projektu – kwiecień 2023 – październik 2023

IX edycja projektu – kwiecień 2024 – październik 2024