Nasi trenerzy to wykwalifikowana kadra. Znająca potrzeby dzieci i młodzieży. Mająca z nimi bardzo dobry kontakt.

Małgorzata Kraszewska
absolwentka studiów magisterskich na kier. Pedagogika o specjalności Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego, pedagog w szkole podstawowej
Santana Noska
absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne, instruktor fitness, trener personalny

Klaudia
Zawadzka
absolwentka studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne z instruktorem fitness w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Piotr Szymański
nauczyciel w-f, trener personalny, instruktor rekreacji ruchowej/animator sportu


Julita Adamczyk
nauczyciel w-f, instruktor pływania i gimnastyki artystycznej
Mirosław Gaczyński
nauczyciel w-f, trener koszykówki

Krzysztof Adamczyk
nauczyciel w-f, instruktor siatkówki i lekkiej atletyki
Joanna
Sip
nauczyciel w-f, instruktor samoobrony i ju-jitsu
Mirosław Żmuda
absolwent studiów podyplomowych na kier. Oligofrenopedagogika, Zajęcia Techniczne z Wychowaniem Komunikacyjnym oraz Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem, terapeuta i nauczyciel w w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych