Nasi trenerzy to wykwalifikowana kadra. Znająca potrzeby dzieci i młodzieży. Mająca z nimi bardzo dobry kontakt.

Małgorzata Kraszewska
absolwentka studiów magisterskich na kier. Pedagogika o specjalności Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego, pedagog w szkole podstawowej
Santana Noska
absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne, instruktor fitness, trener personalny

Klaudia
Zawadzka
absolwentka studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne z instruktorem fitness w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Piotr Szymański
nauczyciel w-f, trener personalny, instruktor rekreacji ruchowej/animator sportu


Aleksandra Drewniak
nauczyciel w-f oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Mirosław Gaczyński
nauczyciel w-f, trener koszykówki


Mateusz Rozmus
nauczyciel w-f, instruktor aerobiku i nordic walking, aktywny biegacz, absolwent APN Chrobrego Głogów
Joanna
Sip
nauczyciel w-f, instruktor samoobrony i ju-jitsu

Renata Trzeciak
nauczyciel w-f, instruktor tenisa ziemnego i fitness, wychowawca kolonijny, wolontariuszka w organizacjach pozarządowych