Szkoła podstawowa nr 3 - trener Małgorzata Kraszewska

(absolwentka studiów magisterskich na kier. Pedagogika o specjalności Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego, pedagog w szkole podstawowej) 

24.06.2019 - 27.06.2019

 • Poniedziałek godz. 16.00
 • Wtorek godz. 16.00
 • Czwartek godz. 16.00

01.07.2019 - 31.08.2019

 • Poniedziałek godz. 10.00
 • Wtorek godz. 10.00
 • Czwartek godz. 10.00

Szkoła podstawowa nr 8 (byłe gimnazjum nr 3) - trener Piotr Szymański

(nauczyciel w-f, trener personalny, instruktor rekreacji ruchowej/animator sportu)

 • Poniedziałek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00
 • Piątek godz. 10.00

 

Szkoła podstawowa nr 11 (byłe gimnazjum nr 5) - trener Mirosław Żmuda
(absolwent studiów podyplomowych na kier. Oligofrenopedagogika, Zajęcia Techniczne z Wychowaniem Komunikacyjnym oraz Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem, terapeuta i nauczyciel w w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych) 
 • Wtorek godz. 10.00
 • Czwartek godz. 10.00
 • Piątek godz. 10.00


Szkoła podstawowa nr 10 - trener Santana Noska

(absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Wychowanie Fizyczne, instruktor fitness, trener personalny)

 • Poniedziałek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00
 • Piątek godz. 10.00


Szkoła podstawowa nr 12 - trener Julita Adamczyk

(nauczyciel w-f, instruktor pływania i gimnastyki artystycznej), trener Krzysztof Adamczyk (nauczyciel w-f, instruktor siatkówki i lekkiej atletyki)

 • Wtorek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00
 • Czwartek godz. 10.00


Szkoła podstawowa nr 13 - trener Mirosław Gaczyński

(nauczyciel w-f, trener koszykówki)

 • Poniedziałek godz. 10.00
 • Wtorek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00


Szkoła podstawowa nr 2 - trener Klaudia Zawadzka

(absolwentka studiów magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne z instruktorem fitness w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

 • Wtorek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00
 • Czwartek godz. 10.00


Szkoła podstawowa nr 7 - trener Joanna Sip

(nauczyciel w-f, instruktor samoobrony i ju-jitsu)

 • Wtorek godz. 10.00
 • Środa godz. 10.00
 • Czwartek godz. 10.00
 

 

 Szkoła  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 SP 2
  X X  X   
 SP 7
  X X X  
 SP 10  X   X   X
 SP 12   X X X  
 SP 13 X X X    
 SP 11
  X    X   X 
 SP 8
X   X   X
 SP 3
X  X    X